Učitelský sbor

Učitelé

Vedení školy

 • ředitel školy – Ing. Luděk Možíš
 • zástupce ředitele – Mgr. Lenka Hrubá
 • výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Jelínková
 • školní metodik prevence – Mgr. Vykypělová Klára
 • sekretářka – Jana Šimková

Organizace školy ve školním roce 2018/2019

I. stupeň
Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky
I. A Mgr. Dalíková Helena RVP ZV 17  8 9
I. B  Mgr. David Pavel RVP ZV 18 11 7
II. A Mgr. Krajícová Hana RVP ZV 26 13 13
II. B Mgr. Anděrová Zdeňka RVP ZV 26 14 12
III. A Mgr. Licehamrová Simona RVP ZV 27 13 14
III. B Mgr. Chalupová Veronika RVP ZV 28 17 11
IV. A Mgr. Frišová Jaroslava RVP ZV 20   9 10
IV. B Bc. Kasalová Nikola RVP ZV 19  10  9
V. A Mgr. Outlá Eliška RVP ZV 21   6  15
V. B        Mgr. Vykypělová Klára                RVP ZV 21 12   9

CELKEM                                                               222            113     109

 

II. stupeň

Třída Třídní učitel Učební program Počet žáků Hoši Dívky
VI. A Mgr. Kadlecová Jiřina RVP ZV 22 9 1
VI. B Mgr. Vondrková Eva RVP ZV 23 13 10
VII: A Mgr. Zajícová Yvona RVP ZV 23 10 13
VII. B Ing. Rusová Hana RVP ZV 24 12 12
VIII. A Mgr. Písařová Ivana RVP ZV 23 14 9
VIII. B Mgr. Valigová Tereza RVP ZV 18  13  5
IX. A      Mgr. Dana Hromádková               RVP ZV  22  13 9
CELKEM 155   84 155

žáci Celkem:                                                       386              210  176

Učitelé bez třídnictví:

 • Bc. Beneš Jan – Zástupce TU – VIII. B
 • Mgr. Jelínková Lenka (VP)
 • Mgr. Molzerová Ludmila
 • Bc. Hynek Miroslav
 • Mgr. Paštiková Jaroslava
 • Mgr. Jelínek Petr – zástupce TU – VII. A
 • školní asistent Eva Třísková
Družina Vychovatelka Třídy Počet žáků Hoši Dívky
1.ŠD Kudličková Karolína  II.B, III.A 32 14 18
2.ŠD Horalová Iva I.B, II.B 34 26 18
3.ŠD Vicanová Ivana I.A, II.A 33 15 18
celkem 99 55 54