Školská rada

V souladu se školským zákonem o školských radách se uskutečnily v květnu 2017 na naší škole nové volby do školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně.

Radou Města Jindřichův Hradec byli jmenováni do školské rady pan Mgr. Vladislav Burian a MgA. Sabina Langerová.

Zákonnými zástupci žáků byli zvoleni paní Mgr. Marta Leblová a pan Zdeněk Píša.

Pedagogické pracovníky zastupují Mgr. Simona Licehamrová a Mgr. Yvona Zajícová.

O obsahu jednotlivých zasedání školské rady v daném školním roce Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 11. 2006
Zasedání školské rady ze dne 16. 10. 2007
Zasedání školské rady ze dne 19. 5. 2008
Zasedání školské rady ze dne 16. 2. 2009
Zápis školské rady ze dne 26. 1. 2010
Zápis školské rady ze dne 21. 6. 2010
Zápis školské rady ze dne 18. 1. 2011
Zápis školské rady ze dne 20. 6. 2011
Zápis školské rady ze dne 9. 11. 2011
Zápis školské rady ze dne 14. 6. 2012
Zápis školské rady ze dne 15. 10. 2012
Zápis školské rady ze dne 28. 5. 2013
Zápis školské rady ze dne 8. 10. 2013
Zápis školské rady ze dne 28. 5. 2014
Zápis školské rady ze dne 2. 10. 2014
Zápis školské rady ze dne 1. 6. 2015
Zápis školské rady ze dne 13. 10. 2015
Zápis školské rady ze dne 14. 6. 2016
Zápis školské rady ze dne 10. 10. 2016                                                                            Zápis školské rada 6_6_2017                                                                                              Volby  2017- zápis výsledku

Zápis_ze_zasedání_školské_rady_dne_10