EU – Peníze školám

leták

Škola je od 3. 9. 2012 zapojena do projektu EU – Peníze škollám s názvem Inovace + DVPP.

Projekt EU – Peníze školám – reg. Č. CZ. 1.07/1.4.00/21.3768
Název projektu: Inovace  + DVPP
Číslo klíčové aktivity: III/2
Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo klíčové aktivity: III/3
Název klíčové aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
Zahájení projektu dne 3. září 2012
Předpokládané datum ukončení projektu dne 2. března 2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:  30 měsíců
Rozdělení kompetencí:

Hlavní manažer projektu (koordinátor): ředitel školy

PaedDr. Brabec Josef

Manažer pro 1. stupeň (ročníky 1. – 4.): Mgr. Lenka Macků
Manažer pro 2. stupeň (ročníky 5. – 9.): Mgr. Vladěna Kubínová,
Mgr. Hana Rusová
Manažer IT: Mgr. Miroslava Chrstošová

Vyučující, kteří vytvořili a vytváří didaktický učební materiál – DUM

Celkem 17 vyučujících.


Dalíková Helena
Kubínová Vladěna
Hromádková Dana
Hrubá Lenka
Chrstošová Miroslava
Illeová Gabriela
Jelínková Lenka
Kadlecová Jiřina
Křiklánová Lenka
Frišová Jaroslava
David Pavel
Pavlíčková Jana
Písařová Ivana
Rusová Hana
Zajícová Yvona
Macků Lenka
Vondrková Eva

Počet DUM, které musí být zpracovány v daném projektu: 600 výstupů, které budou ověřeny.

Vybavení školy IT technikou pořízenou v rámci projektu EU Peníze školám.

Vzhledem k tomu, že se škola zapojila do projektu EU –  Peníze školám, došlo k zásadním změnám v mnoha učebnách . Učebny byly a budou vybaveny na základě provedeného výběrového řízení na pořízení IT techniky, na základě přidělené finanční dotace takto: v 1. etapě projektu byly vybaveny tři učebny na 1. stupni interaktivními tabulemi s počítači a dataprojektory včetně softwaru, dále byly pořízeny 2 notebooky,

v celkové částce 388.108,- Kč

Ve druhé  etapě bude vybavena počítači dolní počítačová učebna (12 Pc +  1 učitelský) s monitory, vybaveny 3 učebny dataprojektory s počítačem a plátnem (2 učebny na 2. stupni a 1 učebna na 1. stupni), budou obměněny některé zastaralé počítače v učebnách a kabinetech

v celkové částce 393.713,- Kč

PaedDr. Josef Brabec, ředitel školy

Schválené sady digitálních učebních materiálů

V rámci projektu byly vytvořeny, ověřeny a schváleny MŠMT ČR tyto sady digitálních výukových materiálů:

Poznávám český jazyk – Mgr. Pavel David
První počítání – Mgr. Pavel David
Poznávám svět kolem sebe – Mgr. Pavel David a Mgr. Lenka Macků
První seznámení s AJ – Mgr. Helena Dalíková
Počítání až do 100 – Mgr. Jaroslava Frišová
Já a můj svět – Mgr. Jaroslava Frišová a Mgr. Jana Pavlíčková
Začínám číst a psát – Mgr. Lenka Macků
Začínám počítat – Mgr. Lenka Macků
Vlastnosti kapalin a plynů – Mgr. Miroslava Chrstošová a Ing. Hana Rusová
Přítomný a minulý čas v anglickém jazyce – Mgr. Yvona Zajícová
Člověk a jeho svět – Mgr. Jiřina Kadlecová
Konverzační témata a gramatika pro úroveň B2 – Mgr. Lenka Hrubá
Střípky z dějin starověku a středověku – Mgr. Eva Vondrková
Národní obrození – Mgr. Lenka Jelínková
Čísla a proměnná – Mgr. Dana Hromádková