eTWINNING

V současné době – rok 2015/2016 jsme činnost na projektu pozastavili – musíme připravit nová témata pro spolupráci.

———————————————————————————————————-

Naše škola pracuje na mezinárodních projektech. Zapojili jsme se do mezinárodního programu eTwinning

Program eTwinning (doslovně „elektronické párování“) je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů základních a středních škol v rámci Evropy. eTwinning lze charakterizovat jako dlouhodobý projekt, ve kterém minimálně dvě školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Do projektu jsou zapojeny tyto země: členské státy Evropské unie (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska), Island, Norsko a Bulharsko.

Rok 2008

2. V letošním školním roce jsme se zapojili do mezinárodního partnerství škol v Evropě. Jedná se o mezinárodní spolupráci škol, která probíhá v cizím jazyce. Projekt pod názvem Team & Partie uzavřely:

 • ZŠ Aléská Bílina
 • ZŠ Jindřichův Hradec (obě z ČR)
 • ZŠ Hliník nad Hronom (Slovensko).

Toto je logo našeho projektu:

Logo-etw2

Celý projekt probíhá v angličtině, němčině, slovenštině a češtině. Zapojeni jsou do něj žáci 7. 8. a 9. tříd a kolektivy učitelů. Z naší školy na projektu pracují žáci 7. a 8. třídy a učitelé Mgr. Lenka Hrubá, Mgr. Gabriela Illeová.

Projekt získal certifikát eTwinningu:

certifikát

Proč jsme se zapojili i my?
Chceme našim žákům nabídnout netradiční a zajímavé formy výuky.
Procvičujeme používání cizích jazyků v praxi.
Umožňujeme žákům rozšiřovat si znalosti a dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Pomocí internetu nacházíme nové přátele a seznamujeme se s jejich kulturami a tradicemi.
Učitelé získávají možnost výměny zkušeností s kolegy v zahraničí.

  Postup spolupráce škol:
 1. Výměna učebních osnov, příp. tematických plánů mezi učitelskými týmy.
 2. Dohoda o zpracování konverzačních témat s doplněním zábavných úloh, testů, křížovek.
 3. Výměna mailových adres mezi týmy.
 4. Vytvoření webové stránky – školní, i na pracovní ploše eTwinningu.
 5. Práce na úlohách a jejich průběžné vyměňování mezi týmy studentů.
 6. Zpracování zvláštních 3 – jazyčných pojmů.
 7. Zpracování filmového dokumentu o práci na projektu, vytvoření DVD.
 8. Vytvoření CD – zpracování foto, obrázků, postřehů dětí, jejich názorů, Vyhodnocení celé práce na projektu.
Náš tým Aj
Obrázek1

 

Rok 2009

V letošním roce pokračujeme v práci na projektu schváleném v loňském roce – s polskou školou Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie, Chorzów , který se jmenuje – „Not only me, but also you – we want to know“ (Nejenom já, ale i ty  – chceme znát!).  Do projektu se zapojila aktivně i italská škola – Scuola secondaria di I°grado G.Leopardi – Torre del Greco. Projekt je autorským dílem naší školy, i tentokrát obdržel certifikát  kvality.

Do projektu byly v loňském školním roce zapojeny třídy 5. A a 6. A pod vedením Mgr. Lenky Hrubé. V 5. třídě pracovaly 3 skupiny dětí s polskou školou. V 6. třídě 2 skupiny s italskou školou. Během roku jsme si psali dopisy, vytvářeli přání k důležitým svátkům a vyměňovali prezentace a fotografie týmů. Při vyučování jsme používali chatt pro komunikaci s italskou školou. Bylo to velmi zábavné pro obě strany. V závěru školního roku jsme vytvořili nástěnný panel, který dokumentoval naši mezinárodní spolupráci. V letošním roce chceme v práci na našem projektu pracovat.

Náš projekt má svůj twinblog –  http://twinblog.etwinning.net/10615/

a své vlastní stránky. Můžete je navštívit a podívat se. Fotografie našich týmů a certifikátů uvidíte v  naší fotogalerii.

http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=35358


Rok 2010

26. 3. 2010 získal náš projekt ocenění na národní konferenci ve Zlíně – „Národní certifikát kvality“.

V červnu 2011 jsme zakončili naší spolupráci na projektu s našimi Italskými partnery.
Rok 2012
V tomto roce jsme si nadále dopisovali s našimi italskými přáteli.
Rok 2013

V současné době vyhledáváme dalšího vhodného partnera a připravujeme nový projekt, který bychom chtěli „rozjet“ začátkem roku 2014. V současné době je projekt ve stadiu příprav.

Rok 2014/2015

Dopisujeme si s Italskou školou – 9. B třída.