Tvořivá angličtina

Tvořivá angličtina s využitím počítačových programů na základní škole

Projekt je uzavřen. Díky tomuto projektu byla zavedena do výuky pravidelná výuka jazyků v počítačové učebně, kde využíváme k výuce zakoupené programy, ke kterým škola dokupuje aktualizace, dále využíváme internetových zdrojů výuky – zejména OUP.

Jednoletý pilotní projekt schválený pro školní rok 2005/2006 „Tvořivá angličtina s využitím počítačových programů na základní škole“ pomohl zpestřit výuku na naší škole využitím výukových počítačových programů Terasoft – Angličtina, Němčina (tyto programy se nám osvědčily již dříve, zvláště děti s poruchami učení dosahují dobrých výsledků při studiu). Do programu je zapojeno 178 žáků. Všechny skupiny jazyků (Aj, Nj) mají možnost vždy jednou týdně pracovat s těmito výukovými programy. Děti se učí používat při práci elektronický slovník. Vybrané skupiny žáků (46 žáků) 6., 7. a 9. tříd mají za úkol vypracovat během řádné výuky jazyků vlastní prezentace v programu PowerPoint, které budou použitelné pro výuku v nižších ročnících. Žáci musí řešit nejen jazykové problémy, ale také seznámit se s novámi počítačovými programy a prací v nich, prací s digitální kamerou, digitálním fotoaparátem a zpracovávat získané materiály. Pro dokončení jejich prací využijeme mezipředmětové vztahy a žáci budou dokončovat své práce v hodinách informatiky.

Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do mezinárodní soutěže Join Multimedia vyhlášené firmou Siemens a tvoří navíc prezentace v anglickém jazyce o našem regionu, městě a životě v něm.

Velkou oblibu získalo také využití výuky jazyků po internetu. V hodinách anglického jazyka pravidelně navštěvujeme stránky Oxfordu a využíváme jejich materiál k vyučování.

Ukázky hotových prezentací vytvořených v rámci projektu „Tvořivá angličtina s využitím počítačových programů na základní škole“:

Rok 2013

Od skončení našeho projektu uplynula již řádka let. Přesto nadále využíváme zakoupené počítačové programy pravidelně ve výuce jazyků. Každý týden má každá skupina jazyka vyčleněnou vyučovací hodinu v počítačové učebně, kde žáci procvičují probírané učivo v programu Terasoft, využívají elektronického slovníku k překladům, či se připojují k on-line stránkám s výukou jazyka.