Projekty

Škola se úspěšně zapojuje do vypsaných pilotních projektů v rámci I. etapy SIPVZ. Stání dotace byly přiděleny těmto pilotním projektům: Zábavná matematika, Tvořivá angličtina a Hudební výchova. Proběhl zde projekt EU – „Zaostřeno na historii a JIndřichův Hradec“.

V tomto školním roce jsme také zapojeni do

  • projektu Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání – výzva č.02_16_022
  • projektu „Hodina pobytu navíc“
  • projektu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj reg.č. AMIF/4/12 „Kurzy českého jazyka pro cizince“
  • „Ovoce do škol“ – jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě
  • „Mléko do škol“ – Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.