Stonožka

Naše škola nese čestný název – „STONOŽKOVÁ ŠKOLA“

Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.

http://www.stonozka.org/aktivity.html

V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách i na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.

Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR.

Práce paní Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.

http://www.stonozka.org/oceneni.html

Během 15 let své existence se kolem hnutí „Na vlastních nohou“ soustředilo mnoho příznivců a spolupracovníků, kteří se aktivně podílejí na jeho činnosti. Mnozí z nich byli oceněni „Zlatou stonožkou“. Tímto symbolem chce hnutí vyjádřit svůj dík za jejich záslužnou a obětavou práci.

Patříme mezi 16 škol v kraji, které se Stonožkou spolupracují. Naše škola konkrétně spolupracuje s tímto hnutím více jak 15 let. Každoročně odesíláme vánoční přáníčka pro Evropu. Jako odměnu za práci dostávají naše děti pozvání na Stonožkový vánoční koncert v Praze, kterého jsme se účastnili i v letošním školním roce. (Letos jsme odeslali více jak 800 přáníček).

Dne 28.2.2007 navštívila paní Běla Jensen (prezidentka hnutí) naší školu, aby ocenila práci našich dětí a pedagogů. Poděkovala dětem za práci a předala jim jako odměnu knihu o činnosti hnutí s osobním věnováním. Dále pak ocenila práci našich pedagogů – Mgr. Ivanky Chmelíkové a Mgr. Lenka Hrubé Zlatou stonožkou.
http://www.stonozka.org/drzitele_zlate_stonozky.html

p011_1_00

Návštěva paní Běly Jensen

P2280136P2280141P2280142_2P2280157P2280149aP2280153P2280146

Stonožka v roce 2007/08

Přáníčka:
V letošním školním roce jsme opět odeslali více jak 600 vánočních přání pro Evropu. Nejlepší kreslíři byli odměněni účastí na vánočním koncertě v Praze – v divadle Lucerna.

Never Be Alone:
V měsíci únoru jsme se na základě osobního pozvání paní Běly Jensen zúčastnili se stonožkovými dětmi slavnostní předpremiéry českého nastudování muzikálu pana Arne Bendkinsen – Never Be Alone. Našich 20 dětí bylo mezi 200 pozvanými diváky. S muzikálem i předchozím putováním po Praze spojeným s návštěvou Mořského světa byly děti spokojeny.

Stonožka proti šikaně – NO BULLIES FASHION
Uspořádali jsme školní kolo soutěže: Boj proti šikaně – NO BULLIES FASHION
Naše škola se připojila k výzvě Stonožky bojovat proti šikaně, přemýšlet o důvodech jejího vzniku a snažit se jí předejít a zabránit. Děti psaly práce na téma „Šikana“ v hodinách českého jazyka, anglického jazyka. Někteří psali úvahu, jiní se pokusili o básničku. V hodinách výtvarné výchovy se děti pokusily zaujmout své stanovisko k tomuto problému prostředky výtvarníka – kresbou, či malbou. Nejlepší práce z školního kola zasíláme do stonožkové soutěže.

Rok 2010

V pátek 26. března 2010 se v pražském muzeu Policie České republiky sešli ocenění učitelé ze „stonožkových škol“ na slavnostním shromáždění u příležitosti 20. výročí Stonožky, 10. výročí spolupráce s AČR a Dne učitelů. Mezi oceněnými byly i p. učitelky z naší školy – Mgr. Lenka Hrubá a Mgr. Ivanka Chmelíková

Pozvané hosty přivítala zakladatelka a prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jen Sen, dále stonožkový generál Josef Šíba (který stál u zrodu spolupráce naší armády a hnutí Stonožka), náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous, plk. Petr Milčický, mjr. Karel Kout, kpt. Lada Kovářová a bývalý ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. Slavnosti se zúčastnili i pan Petr Řehoř, bývalý senátor Richard Sequens a další hosté, kteří se Stonožkou spolupracovali či spolupracují.

Učitelé kromě milého poděkování za práci obdrželi pamětní složku, ve které byl nejen děkovný list od Stonožky, ale i pozdravný list od bývalého generálního tajemníka NATO a patrona hnutí lorda George Robertsona, děkovné listy gen. Josefa Šíby, plk. Petra Milčického, stonožkového přítele a příznivce Msgr. Karla Janouška, který doprovázel delegaci dětí při audienci u papeže Jana Pavla II., a poděkování a pozdravný list od plk. Rudolfa Honzáka, velitele nynější mise v afghánském Lógaru.

V květnu 2010 – přesně 13. 5. 2012 byla naše škola opět pozvána na společnou akci „Stonožky“ do Prahy na stadion Juliska. Děti zde strávili krásný den, s bohatým kulturním programem a soutěžemi. Celé odpoledne se konalo pod záštitou naší armády, takže děti shlédly ukázky výcviku služebních psů, sekok padákem, přehlídku hradní stráže. Rozhodně tento den patřil k dalším povedeným akcím našeho hnutí. Zaplnili jsme celý stadion.

CIMG3151CIMG3155CIMG3159CIMG3171CIMG3182CIMG3190CIMG3219CIMG3207CIMG3228CIMG3234CIMG3244

 

Školní rok 2010/2011

I v tomto roce se naše činnost zaměřila na tvorbu vánočních přáníček pro Ecropu – zaslali jsme jich přes 600.

Dále jsme vytvořili vánoční přáníčka pro pacienty dlouhodobě nemocné – oddělení LDN v nemocnici Jindřichův Hradec, které jim předali členové školního sboru NOVA DOMUS při jejich vánočním vystoupení přímo v pokojích oddělení.

Naše vánoční přání obdrželi také klienti Domu sociálních služeb v Jindřichově Hradci (opět při vánočním vystoupení našeho pěveckého sboru NOVA DOMUS).

Všem stonožkovým dětem za jejich aktivitu děkujeme.

Rok 2011/2012

I v tomto roce pokračujeme v práci pro naší „Stonožku“. Ke konci loňského školního roku jsme se zapojili do soutěže Sv. Anežka Česká, pořádané Stonožkou za  podpory Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského. V této soutěži se naši žáci opět dobře předvedli a škola byla oceněna pozváním na slavnostní mši konanou 2. 12. 2011 v katedrále sv. Víta a Vojtěcha v Praze.

pozvánka2

PC020021PC020028ebenvagnerPC020034PC020049PC020022PC020037PC020007PC020030

 

V tomto roce jsme také namalovali vánoční přáníčka pro Evropu. Naše škola jich poslala opět přes 450. Malovali jsme také přáníča pro pacienty LDN v Jindřichově Hradci, které jim byly předány jako dárek při vánočním vystoupení našeho pěveckého sboru NOVA DOMUS.

V závěru školního roku jsme zaslali výtvarné práce do soutěže vyhlášené Stonožkou k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Chtěli jsme tím přispět k oslavám tak významného výročí.

Rok 2012/2013

I v tomto školním roce jsme zahájili svou činnost malováním vánočních přáníček pro Stonožku. Odeslali jsme jich 385. Takže naše stonožkové děti opět nezklamaly.  Byli vyhodnoceni nejlepší kreslíři, kteří přispěli svou prací do soutěže k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Zde jsou někeré z prací našich žáků:

Tvůrci: Vojtěch Dvořák, Barbora Šuranská a Tereza Maxová, Nikola Maršíková a Lucie Hronová, Filip Janák a matouš Rychtecký, Klaudie Hronková, Daniel Grünn a Dominik Maršík.

nikolaupravbáraupravklaudieupravfilipupravdvořákupravdanuprav

Za naši práci jsme obdrželi jako odměnu pozvánku na mši pro „Stonožku“.

pozvánka na mši pro STONOŽKU

7. 12. 2012Byli jsme v chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Slavnostní mši celebroval pan Mons. Dominik Duka OP, slovem ji provázela Tereza Brodská a k dětem svým slovem vystoupili kardinál M. Vlk, ministr obrany Alexandr Vondra a prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jen Sen. Všichni vyjádřili poděkování dětem a jejich pedagogům za jejich práci v hnutí. Poděkování bylo vyjádřeno i zakladatelce hnutí – paní Běle Jen Sen, která byla v tomto roce vyhlášena zahraniční Češkou roku. Mši jste mohli sledovat v přímém přenosu ČT.

Dále jsme také navštívili slavnostní vernisáž celostátní výtvarné soutěže k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu  – v klášteře sv. Anežky České. Do této soutěže bylo přihlášeno více jak 1000 prací. Byli jsme velice rádi, že se práce našich dětí dostaly až do nejužšího kola hodnocení a že 4 autoři získali čestné uznání. Byli to tito žáci:

Vojtěch Dvořák z 9. A
Barbora Šuranská z 9. A
Tereza Maxová z 9. A
Dominika Smrčková z 9. A

PC070001aPC070014aPC070008aPC070021aPC070042aPC070047aPC070049apráce B.Šurandké, T. Maxové a D. Smrčkové na výstavěkardinál D. Duka na vernisáživernisář v klášteře sv. Anežky České

Stonožka byla na oslavě 70. narozenin kardinála Duky

Dne 26. dubna byla Mgr. Lenka Hrubá přítomna na oslavě 70. narozenin kardinála Dominika Duky v Arcibiskupském paláci v Praze. Byla sem pozvána společně s dalšími zástupci „Stonožky“, aby společně předali dar a blahopřáli patronovi našeho hnutí k jeho významnému jubileu. Jeho Eminenci přišli poblahopřát i další významní hosté – patron Stonožky RNDr. Alexandr Vondra, gen. Miroslav Žižka z GŠ AČR a Prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Všechny přítomné uvítala paní Běla Jen Sen a za všechny předala panu kardinálovi dary, které vyrobily „Stonožkové“ děti. Prvním darem bylo perníkové srdce s nádhernou podobenkou Jeho Eminence – symbolické vyjádření lásky a úcty k vzácnému patronovi. Dalším pak nádherná zlatou nití vyšívaná štola v kardinálské červené barvě. Třetím darem byla unikátní kniha vázaná v pravé kůži, která obsahovala ručně malovaná a psaná přání k narozeninám a fotografie z mnoha stonožkový akcí, kterých se pan kardinál osobně zúčastnil. Mezi jinými to byly i slavnostní stonožkové mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. (Kniha obsahuje i přání malovaná dětmi naší školy). Mgr. Lenka Hrubá blahopřála panu kardinálovi jménem naší školy a města Jindřichova Hradce a předala mu pamětní dárky.

2013
Naše stonožkové děti byly se svými vyučujícími, Mgr. Lenkou Hrubou a Mgr. Ivankou Chmelíkovou, pozvány Arcibiskupstvím pražským a hnutím Na vlastních nohou na mši svatou pro Stonožku, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Mše se odehrála v Chrámu svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Byla doprovázena kulturním programem a přenášena přímým přenosem ČT. Děti měly možnost poslechnout si majestátný zvuk varhan chrámu a zároveň si prohlédnout celou katedrálu. Po skončení mše jsme děti provedly po staré Praze. Na všechny příjemně zapůsobila předvánoční atmosféra na Staroměstském a Václavském náměstí. I přes mírnou nepřízeň počasí (chlad a vítr) se dětem akce líbila a byla hezkou odměnou za jejich práci pro hnutí Stonožka. (Naše malovaná přáníčka putovala do Evropy a také za pacienty oddělení LDN v nemocnici v Jindřichově Hradci a pro domov Bobelovka.)
Všem našim „stonožkovým“ dětem patří veliké poděkování za jejich ochotu a odhodlání i nadále pracovat pro naše hnutí. Dělají „Stonožce“ skutečně čest.

Rok 2014

I v letošním roce jsme se opět zapojili do malování přáníček pro naší Stonožku. Výběr přáníček k odeslání jsme podrobili přísnější kontrole – musela být opravdu krásně vytvořená, aby udělala co nejvíce radosti. Zároveň jsme vyzvali naše stonožkové děti, aby namalovaly opět přáníčka pro pacienty v hradecké LDN které chodí potěšit náš školní pěvecký sbor v době adventní.

vp 1   vp 2   vp 3
sb6sb5
Mgr. Ivana Písařová tradičně chodí s našim školním pěveckým sborem Nova Domus potěšit pacienty na oddělení LDN do hradecké nemocnice. Rádi potěšíme přáníčky pacienty v nelehkých životních situacích.

Oceněné děti z našeho „Stonožkového“ hnutí – „Na vlastních nohou“ byly pozvány se svými vyučujícími na slavnostní mši v katedrále sv. Víta , Vojtěcha a Václava v Praze – 5. 12. 2014. Velice jsme se na setkání s ostatními stonožkovými dětmi těšili – a povedlo se i v letošním roce. Byl to vskutku krásný zážitek.
P1010128

Rok 2015

I v letošním roce tvoříme přáníčka pro Stonožku. Stonožka slaví své 25. výročí svého založení. I naše škola je mezi vyhodnocenými školami a její zástupkyně – Mgr. L. Hrubá a Mgr. I. Chmelíková jsou pozvány na oslavy 25. založení do Zvíkovce.

Oslavy 25. výročí ve Zvíkovci

Oslav se účastnila  Lenka Hrubá, která patřila společně s Ivankou Chmelíkovou mezi oceněné paní učitelky (a za p. Chmelíkovou převzala její cenu v zastoupení). Z celé republiky bylo oceněno cca 46 pedagogů.)

Ceny předávali prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jensen, J. Em. Dominik kardinál Duka OP, Genmjr. Josef Šíba , místopředseda senátu Přemysl Sobotka.

Po předávacím ceremoniálu se konalo setkání „stonožkových“ učitelů ve „Zvíkovecké kytičce“ na malé zahradní slavnosti.

Velké poděkování patří našim dětem, které nám pomáhají šířit dobré jméno naší školy a nezapomínají na to, že i malá pomoc může být velikou, když se dokážeme spojit a pomáhat společně.

Citace ze stránek Stonožky  – průběh oslav 25. výročí:

Paní Běla vyslovila upřímné poděkování, obdiv a uznání dětem, které svou poctivou prací pomohly mnoha dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Neopomněla poděkovat i vojákům AČR, kteří vedle plnění svých náročných vojenských povinností zajišťovali realizaci společných projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze stonožkových škol, kteří, v mnoha případech i přes své velké osobní životní probémy, zcela nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti. Mjr. Josef Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná byla pro život místních dětí stonožková pomoc. Potom předal paní Běle dopis genmjr. Jonha M. Murraye, ve kterém tento americký velitel blahopřál dětem, pedagogům a paní Běle k 25. výročí založení Stonožky a poděkoval za pomoc, kterou poskytly 2 400 studentům a 120 dětem ze sirotčince v Charikaru. Dále pak předal oficiální poděkování ředitele školství pro distrik Bagrám za poskytnutou pomoc.

Poté se slova ujal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, který vysoce ocenil 25letou práci Stonožky. Předal pak paní Běle bronzovou sošku anděla strážného a medaili Sv. Víta.

Genmjr. Josef Šíba pochválil 25letou práci Stonožky. Vyzdvihl obětavou práci učitelů, kteří vedou děti k solidaritě a k soucitu s méně šťastnými vrstevníky. Zmínil aktivity žáků, jimiž získávají finance pro pomoc potřebným. Přestože byla tato akce určena pouze učitelům, nezapomněl oslovit děti, na jejichž bedrech spočívá hlavní úspěch Stonožky.

Místopředseda senátu Přemysl Sobotka ve svém krátkém poděkování uvedl, že: „Paní Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za to, že společně ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude, a že je učíte pomáhat.“

Následovalo předání děkovných diplomů a gratulace pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontáně zazpívaná národní hymna.

http://www.stonozka.org/oslava-zvikovec.html

2016

Dne 2.12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí Stonožku – „Na vlastních nohou“. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen vyjádřila poděkování všem za jejich účinnou pomoc. V letošním roce se kromě řady dobročinných akcí, které ve svém důsledku pomáhají dětem v oblastech postižených válkou, konala i akce na pomoc při léčbě  dětské Crohnovy nemoci. Děti malovaly obrázky na téma „Věda léčí“ a výtěžek z dražby nejlepších výtvorů byl věnován na výzkum léčby dětí postižených touto chorobou. I naše děti byly mezi oceněnými. Byla to Barbora Nosálová, Adéla Severová, Michaela Jurigová a Anna Tržilová.

V pražské katedrále nechyběl pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P,  náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala a řada dalších.

Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem i paní Běle za dlouholetou spolupráci Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček, učebnic, školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.

Jsme rádi, že i my pomáháme. Děkujeme všem našim dětem za jejich práci.

Stonožka_vybrala_půl_milionu_na_Crohnovu_chorobu

V tomto roce opět malujeme přáníčka pro klienty pečovatelského domu u Nemocnice.