Aktivity školy

Snažíme se žáky zapojit do různých aktivit nad rámec klasické výuky. Tyto činnosti mají humanitární charakter,snaží se žáky upozornit na celosvětové problémy i ochranu životního prostředí.