Pro žáky

Zeměpis – 8. ročník

str asie kavkaz sibir

asie státy

zemedelstvi_asie

materialy geo voda klima biomy

obyvatelstvo Asie

Anglický jazyk

Na těchto stránkách naleznete online procvičování k našim učebnicím Aj:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs     – 4. edice učebnic

https://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=cz&selLanguage=cs  – 3. edice učebnic

https://proj-demo.ouponlinepractice.com/auth/index pracovní sešit Project – procvičování (demoverze zdarma)

https://proj.ouponlinepractice.com

 

Informace VP „Užité výtvarné činnosti“

V měsíci září a říjnu se budeme věnovat fotografování na zadané téma a následně pak úpravám fotografií, tvorbě vlastního kalendáře, práci v grafických programech.

13.9, 20.9., 27.9. a 18. 10. fotografování v terénu (výuka vždy 1 hodinu týdně)

Od 11. 10. budou probíhat dvouhodinové semináře vždy 1 x za 2 týdny:

11.10., 25.10., 8. 11., 22.11., 6. 12., 20. 12.

 

Výukové materiály pro žáky:

Fyzika 8. ročník – změny skupenství

Matematika 9. ročník – krácení lomených výrazů

Informatika 8. a 9. ročník – počítačové pojmy

Matematika 9. ročník – lomené výrazy a rovnice

Matematika 8. ročník – Objem a povrch hranolu