Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 100 žáků. Žák není automaticky přijat do školní družiny po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou kapacitou budou informováni o přijetí žáka jeho zákonní zástupci v průběhu prvního týdne září.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka do školní družiny na základě následujících kritérií:
1. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).
2. Žáci 3. a 4. třídy budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může opět požadovat potvrzení o zaměstnání). Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu školní družiny, bude upřednostněn sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku, který již družinu navštěvuje.
3. Žáci, kteří dojíždějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí do školní družiny přednostně.
4. Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě.
5. V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud se změní podmínky a nebude splňovat daná kritéria.
6. Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, anebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.