Kontakty

Adresa
Základní škola Jindřichův Hradec I
Štítného 121 377 01
Jindřichův Hradec
IČO: 70981931                                                                                                                ID schránky:  5trmm8x
Telefonní čísla
ústředna 384 361 282
ředitel 384 361 280, 603 116 875
jídelna 384 361 281

 

školní družina:

739666539 – p. Horalová

736762268 – p. Kudličková

606057166 – p.Vicanová

e-mail
sekretariát info@1zs.jhnet.cz
ředitel Ing. Luděk Možíš lmozis@1zs.jhnet.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Hrubá lhruba@1zs.jhnet.cz
výchovný poradce                    Mgr. Lenka Jelínková (Aj) ljelinkova@1zs.jhnet.cz                         konzultační hod. pro rodiče:                               Út 9.00 – 9.45 h., Čt 13.45 – 14.30 h.
administrátor stránek
Mgr. Lenka Hrubá                          Mgr. Simona Licehamrová            Bc. Miroslav Hynek

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček MBA – tel. 585 155 100

E-mail: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

Kontakty na další pedagogické pracovníky školy:

 

Mgr. Zdeňka Anděrová zanderova@1zs.jhnet.cz ; 1.st.                                                      Bc. Jan Beneš jbenes@1zs.jhnet.cz ; Tv, Vkz., kabinet Tv
Mgr. Helena Dalíková   hdalikova@1zs.jhnet.cz ; 1. st.- (učebnice 1. stupeň)
Mgr. Pavel David  pdavid@1zs.jhnet.cz  ; 1. st., (3. hodina Tv navíc)
Mgr. Jaroslava Frišová  jfrisova@1zs.jhnet.cz ; 1.st.; (FKSP)
Iva Horalová ihoralova@1zs.jhnet.cz – (vedoucí vychovatelka ŠD)
Mgr. Dana Hromádková   dhromadkova@1zs.jhnet.cz ; M, Př, (kabinet  M, Př)              Bc. Miroslav Hynek mhynek@1zs.jhnet.cz If (kabinet If)                                              Mgr. Veronika Chalupová (Luksová)  vchalupova@zs.jhnet.cz ; 1. st.                          Mgr. Petr Jelínek pjelinek@1zs.jhnet.cz ( M)
Mgr. Jiřina Kadlecová   jkadlecova@1zs.jhnet.cz ; Čj , Ov, (učebnice 2. st., kabinet Ov)  Nikola Kasalová nkasalova@1zs.jhnet.cz; 1.st.
Mgr. Hana Krajícová   hkrajicova@1zs.jhnet.cz ; 1. st., (kabinet – pomůcky 1. stupeň)
Karolína Kudličková kkudlickova@1zs.jhnet.cz ; vychovatelka ŠD                                  Zdeňka Kornasová zkornasova@1zs.jhnet.cz  – (vedoucí školní jídelny)
Mgr. Simona Licehamrová    slicehamrova@1zs.jhnet.cz ; 1. st., (spec. pedagog)            Mgr. Ludmila Molzerová lmolzerova@1zs.jhnet.cz; Př
Mgr. Eliška Outlá eoutla@1zs.jhnet.cz ; Vv , prak. činnosti
Mgr. Paštiková Jaroslava jpastikova@1zs.jhnet.cz, prak.činnosti
Mgr. Ivana Písařová   ipisarova@1zs.jhnet.cz ; Čj, Hv,  (kabinet Hv)
Ing. Hana Rusová   hrusova@1zs.jhnet.cz ; F, Ch, (kabinet F, Ch)                               Jana Šimková jsimkova@1zs.jhnet.cz ; hospodářka školy
Mgr. Tereza Valigová tvaligova@1zs.jhnet.cz ; Z, D,  (kabinet Z, Vv)                                 Mgr. Vondrková Eva evondrkova@1zs.jhnet.cz ; Čj, D (kabinet D)
Ivana Vicanová ivicanova@1zs.jhnet.cz ; vychovatelka ŠD                                                Mgr. Klára Vykypělová kvykypelova@1zs.jhnet.cz (Nj, Čj, Tv)                                            Mgr. Yvona  Zajícová yzajicova@1zs.jhnet.cz ; (kabinet Aj)
                                             

 

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

dle § 2 odst. 3 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Adresa pro doručování dokumentů:

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121,

ul. Štítného 121 , Jindřichův Hradec I, 37701

 

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – Pátek

7.00 – 15.30 hodin

Elektronická adresa podatelny:

info@1zs.jhnet.cz

Identifikátor datové schránky (IDDS):

5trmm8x Další možnost elektronické komunikace:

Lze využít: lmozis@1zs.jhnet.cz, lhruba@1zs.jhnet.cz, zkornasova@1zs.jhnet.cz (šk. jídelna)

Přehled dalších datových formátů, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

*.doc (dokument MS Word, včetně formátů *.docx)

*.txt (prostý text)

*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

*.htm, *.html (hypertextový dokument)

*.xls (dokument MS Excel, včetně formátů *.xlsx)

ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121  dále přijímá i přílohy v běžných rastrových formátech zejména *.jpg.

Ve specifických případech (po předchozí domluvě) přijímá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 i další datové formáty.

Přehled přenosných technických nosičů dat, které ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 přijímá:

flash disk (s USB konektorem), CD, DVD (obou technických standardů +/-)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému:

Datové zprávy s chybným datovým formátem nebo počítačové programy, které mohou přivodit škodu na informačním systému základní školy, jsou informačním systémem školy odmítnuty.

Důsledky vad dokumentů:

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný, nelze-li doručený dokument v digitální podobě zobrazit, není-li v přijímaném datovém formátu, není-li uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, nebo je neúplný, pak zaměstnanec podatelny vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit nebo není-li možné určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.