Odpadová olympiáda

Dne 29. 9. 2009 proběhla na náměstí Míru  „Odpadová olympiáda“. Naši školu reprezentovali tito žáci:

Anna Urbánková, Gustav Fiala ze 3.A

Katka Arnoštová, Tomáš Homolka ze 4.A

Adéla Dosedělová, Matěj Kouba z 5.A

Simona Čekalová, Ondřej Oupor ze 6.třídy

Tereza Balgová, Milan Sabol ze 7. třídy.

Soutěžili v 5 disciplínách, které se týkaly třídění odpadu ( pexeso, křížovka, eko-kvíz, třídění odpadu do krabic a slalom s popelnicí). Vedli si velice dobře a celkově obsadili 2. místo.

Současně probíhala soutěž o vytvoření nejdelšího chapadla chobotnice z PET lahví. Z lahví, které nashromáždili žáci naší školy, se podařilo vytvořit chapadlo 185 m dlouhé a naše škola tím v této soutěži obsadila 3. místo. Poděkování patří Simoně Balgové, Václavu Švíkovi a Václavu Čekalovi, kteří všechny lahve navlékli, ale hlavně všem žákům školy, kteří se do soutěže zapojili a přinesli z domova PET lahve. Nejvíce přinesli žáci 1. stupně a z 2. stupně třída 8. A.