Ceny za výtvarnou soutěž „Věda, která léčí“ – „Stonožka“ vybrala půl milionu na Crohnovu chorobu

Galerie

Galerie obsahuje 4 obrázky.

Speciální dar ve Svatovítské katedrále předávaly děti z hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka. Plzeňským lékařům a informatikům přinesly symbolický šek s částkou půl milionu korun. Hnutí, které pomáhá nemocným a válkou postiženým dětem, tak přispělo na projekt, který má … Celý příspěvek

Stonožka byla v Praze

Galerie

Galerie obsahuje 14 obrázků.

Dne 2.12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí Stonožku – „Na vlastních nohou“. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen … Celý příspěvek

Naše škola byla oceněna – účastnili jsme se oslav 25. výročí založení „Stonožky“

Galerie

Galerie obsahuje 6 obrázků.

Naše škola byla oceněna a pozvána na oslavy 25. výročí založení humanitárního hnutí „Stonožka“, se kterým spolupracujeme od počátků její existence. Oslav se účastnila Mgr. Lenka Hrubá, která patřila společně s Mgr. Ivankou Chmelíkovou mezi oceněné paní učitelky (za p. … Celý příspěvek

DPS Nova Domus zpíval pro nemocné

DPS Nova Domus opět po půl roce potěšil svým pěveckým vystoupením dlouhodobě nemocné na odděleních LDN a LNP. Každoročně v době adventní chodíme zpívat koledy a písně s vánoční tematikou do Nemocnice Jindřichův Hradec. Letos naše zpívání připadlo na Barborku 4. prosince 2014.
Je těžké vidět některé životní osudy pacientů a soustředit se na umělecký výkon, ale zase velice potěší v očích nemocných jiskřičky vděčnosti, i když se někdy objeví i slzy dojetí.
Všem vystupujícím patří velký dík!
Ivana Písařová


Naše stonožkové děti namalovaly pro pacienty vánoční přáníčka. I jim patří poděkování za jejich snahu.
Poděkování patří hlavně Mgr. Písařové, která si v předvánočním shonu vždy najde čas na uspořádání vystoupení.
L. Hrubá

Stonožka byla v Praze – 5. 12. 2014

Již 24 let spolupracujeme s humanitárním hnutím – „Na vlastních nohou“ – „Stonožkou“. Před necelými 25 lety ji založila p. Běla Jen Sen, která stále stojí v čele celého hnutí a pomocí prodeje dětských přáníček po Evropě a dalších doprovodných akcí směruje získanou finanční pomoc nejpotřebnějším. Pomoc je určena především dětem. Zakoupili jsme řadu vybavení pro dětské nemocnice u nás, přispíváme na pomoc dětem z oblastí postižených válečným konfliktem. Naše škola byla za svou činnost oceněna zlatou stonožkou a naše paní učitelky jsou dvě z padesáti držitelů tohoto ocenění v republice.
O celém hnutí se můžete dočíst na těchto stránkách:
http://www.stonozka.org/o_nas.html

Stonožka

I v letošním roce zaslaly naše stonožkové děti přání pro Stonožku – vánoční přání pro Evropu, která přispívají k podpoře humanitárních akcí našeho hnutí.
Všem dětem děkujeme za jejich aktivitu a ti nejpilnější se mohou těšit na slavnostní mši pro Stonožku v Praze.
pozvánka.stonožka

„Stonožka“ byla v pátek 6. 12. 2013 opět v Praze

Naše stonožkové děti byly se svými vyučujícími, Mgr. Lenkou Hrubou a Mgr. Ivankou Chmelíkovou, pozvány Arcibiskupstvím pražským a hnutím Na vlastních nohou na mši svatou pro Stonožku, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP. Mše se odehrála v Chrámu svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Byla doprovázena kulturním programem a přenášena přímým přenosem ČT. Děti měly možnost poslechnout si majestátný zvuk varhan chrámu a zároveň si prohlédnout celou katedrálu. Po skončení mše jsme děti provedly po staré Praze. Na všechny příjemně zapůsobila předvánoční atmosféra na Staroměstském a Václavském náměstí. I přes mírnou nepřízeň počasí (chlad a vítr) se dětem akce líbila a byla hezkou odměnou za jejich práci pro hnutí Stonožka. (Naše malovaná přáníčka putovala do Evropy a také za pacienty oddělení LDN v nemocnici v Jindřichově Hradci.)