Přírodovědný Klokan

Galerie

Dne 11.10.2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 31  žáků  8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Kurzy Čj pro cizince

Galerie

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Naše škola se zapojila do projektu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, reg.č. AMIF/4/12, který je financován v rámci árodního programu Azylového, migračního a integračního fondu.V rámci tohoto projektu absolvují žáci naší školy – cizinci výuku českého jazyka … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Přespolní běh

Galerie

Ve středu 4. 10. 2017 byl uspořádán přespolní běh, který se opět běžel v Jindřichově Hradci v parku pod Jakubem. Naše škola se ho zúčastnila s družstvem skládajícím se z žáků sedmé, osmé a deváté třídy – Kristýna Korandová, Anna Heřmánková, Vendula Častová, Lukáš … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Jak v 1. B zavařovali podzim

Galerie

Galerie obsahuje 4 obrázky.

V pátek 29. 9. vyrazili prvňáčci na první přírodovědnou vycházku. Cíl byl u Jakuba v lesíku. Cestou děti pozorovaly změny podzimní přírody a vyprávěly zážitky z procházek s rodinou. Podzimní přírodniny „zavařovaly“ (shromažďovaly)do sklenic a ty potom vystavily v koutku přírody ve třídě. Za krásného … Celý příspěvek

8. A v Landfrasově tiskárně

Galerie

Galerie obsahuje 8 obrázků.

Využili jsme nabídky Muzea Jindřichohradecka a v rámci Týdne knihoven jsme navštívili expozici věnovanou 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny. Žáci se seznámili s procesem vzniku tištěné knihy v 19. století a konkrétní podobou jednotlivých tisků i jejich vazeb, prohlédli si nejstarší dochovaný rychlolis na … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Šumavské šelmy

Galerie

Galerie obsahuje 9 obrázků.

Žáci 2. stupně se také tento rok tradičně účastní výtvarné soutěže Šumavské šelmy se zadáním zobrazit zvířata žijící na Šumavě v jejich přirozeném prostředí. Žáci zvolili různorodé malířské techniky, které porotu jistě zaujmou.

Rubriky: Nezařazené

Zpívání v přírodě 2017

Galerie

Galerie obsahuje 12 obrázků.

a 20. září 2017 měly děti z našich pěveckých sborů Novadomáček a Nova Domus možnost strávit dva dny na každoročním soustředění „Zpívání v přírodě“. V letošním roce se uskutečnil již 9. ročník a zúčastnilo se ho rekordních 44 zpěváků. Tento projekt, zařazený do … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Fotografujeme své okolí

Galerie

Galerie obsahuje 4 obrázky.

Ve volitelném předmětu „Užité výtvarné činnosti“ se v současné době zabýváme fotografováním svého okolí. Žáci získávají své fotografické úlovky, které pak budou následně zpracovávat v grafických programech a vytvoří svůj vlastní kalendář. Informace o průběhu hodin a plán hodin lze … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené

Schůzka SRPDŠ

Schůzka SRPDŠ se bude konat v pondělí 18.9.2017 v 16.00 hod. v kmenových učebnách. Na programu bude volba zástupců tříd do shromáždění delegátů tříd.

Zvolení delegátové tříd se sejdou v 16.30 hod. v počítačové učebně školy. 

Rubriky: Nezařazené